Rotatori Idraulici - Link - Rotatori Idraulici a Palette

Rotatori FR Albero

Rotatori idraulici ad albero a rotazione continua con portata da Kg 1.200 a Kg 12.000
Immagine ingrandita

UTILIZZI

Schemi tecnici

FR 15.jpg

FR 35.jpg

FR 50.jpg

FR 55.jpg

FR 75 DBX.jpg

FR 75 DBX_2.jpg

FR 125 DBX.jpg

FR 125 DBX_2.jpg