Rotatori Idraulici - Link - Rotatori Idraulici a Palette

Rotatori FR Flangiati

Rotatori idraulici flangiati a rotazione continua con portata da Kg 1.200 a Kg 12.000
Immagine ingrandita

UTILIZZI

Schemi tecnici

FR 35 F.JPG

FR 50 F.JPG

FR 55 F.JPG

FR 75 DBX_F.jpg

FR 75 DBX-F_2.JPG

FR 125 DBX-F.JPG

FR 125 DBX-F_2.JPG

FR 175 DBX-F.JPG

FR 175 F S6 DBX.JPG